Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Komunikat dotyczący zasad rezerwacji wizyty na złożenie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt (czasowy, stały i rezydenta długoterminowego UE)

Od 1 grudnia 2017 r. aby złożyć wniosek w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców lub w naszej delegaturze w Radomiu musisz zarezerwować wizytę poprzez KALENDARZ INTERNETOWY - kliknij tutaj

W przypadku, gdy skończą się limity miejsc na dany miesiąc w kalendarzu internetowym, proponujemy niezwłocznie złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów:

  • w biurze podawczym urzędu przy ul. Marszałkowskiej 3/5  w Warszawie,
  • w jednej z delegatur urzędu,
  • ub przesłać go za pośrednictwem poczty na adres urzędu.

Nie prowadzimy zapisów telefonicznych.

Zasady dokonywania rezerwacji internetowej na złożenie wniosku:

  •  Podanie danych niezgodnych z prawdą lub zapis do niewłaściwej kolejki będzie skutkował kategoryczną odmową przyjęcia wniosku,
  •  Do zapisu potrzebne będą następujące dane: imię i nazwisko cudzoziemca, data urodzenia, obywatelstwo, rodzaj tytułu pobytowego, data zakończenia legalnego pobytu w Polsce,
  • Cudzoziemiec składa wniosek wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia,
  • Zapisany cudzoziemiec stawia się na umówione spotkanie osobiście, przedstawiając dokumenty potwierdzające swoje dane osobowe i dokument potwierdzający wskazany podczas zapisu tytuł pobytu w Polsce (karta pobytu, wiza lub ruch bezwizowy).

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Magdalena Sierocka, 14.11.2017, Ilość wejść: 6710, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry