Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat dotyczący zasad rezerwacji wizyty na złożenie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt (czasowy, stały i rezydenta długoterminowego UE)

Od 1 grudnia 2017 r. aby złożyć wniosek w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców lub w naszej delegaturze w Radomiu musisz zarezerwować wizytę poprzez KALENDARZ INTERNETOWY - kliknij tutaj

W przypadku, gdy skończą się limity miejsc na dany miesiąc w kalendarzu internetowym, proponujemy niezwłocznie złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów:

  • w biurze podawczym urzędu przy ul. Marszałkowskiej 3/5  w Warszawie,
  • w jednej z delegatur urzędu,
  • ub przesłać go za pośrednictwem poczty na adres urzędu.

Nie prowadzimy zapisów telefonicznych.

Zasady dokonywania rezerwacji internetowej na złożenie wniosku:

  •  Podanie danych niezgodnych z prawdą lub zapis do niewłaściwej kolejki będzie skutkował kategoryczną odmową przyjęcia wniosku,
  •  Do zapisu potrzebne będą następujące dane: imię i nazwisko cudzoziemca, data urodzenia, obywatelstwo, rodzaj tytułu pobytowego, data zakończenia legalnego pobytu w Polsce,
  • Cudzoziemiec składa wniosek wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia,
  • Zapisany cudzoziemiec stawia się na umówione spotkanie osobiście, przedstawiając dokumenty potwierdzające swoje dane osobowe i dokument potwierdzający wskazany podczas zapisu tytuł pobytu w Polsce (karta pobytu, wiza lub ruch bezwizowy).

 

Podziel / Share
14.11.2017, Ilość wejść: 8579, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry