Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Rezerwacje terminów wizyt na złożenie wniosków o zezwolenie na pracę na marzec 2018

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę można złożyć po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.

Rezerwacja terminów za pośrednictwem Kalendarza Internetowego dotyczy złożenia wniosku o:

  • Wydanie/przedłużenie zezwolenia wojewody na pracę typu B, C, D lub E – wnioski są przyjmowane tylko w Warszawie po rezerwacji terminu za pomocą kalendarza dostępnego na stronie internetowej: http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/;
  • Przedłużenie zezwolenia wojewody na pracę typu A – wnioski są przyjmowane tylko w Warszawie po rezerwacji terminu za pomocą kalendarza dostępnego na stronie internetowej: http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/;

Wnioski o przedłużenie zezwolenia należy składać pomiędzy 30 a 90 dniem przed upływem czasu obowiązywania aktualnego zezwolenia na pracę. W przypadku, gdy cudzoziemiec pracował na oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy wydane przez Urząd Pracy, pracodawca występuję o nowe zezwolenie typu A, a nie o przedłużenie zezwolenia.

  • Wydanie zezwolenia wojewody na pracę cudzoziemca typu A dla zawodów: kierowca autobusu i kierowca ciągnika siodłowego – wnioski są przyjmowane w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie po rezerwacji terminu za pomocą kalendarza dostępnego na stronie internetowej: http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/;
  • Wydanie zezwolenia wojewody na pracę cudzoziemca typu A dla zawodów: pomoc domowaopiekun osoby starszej, których pracodawcą jest gospodarstwo domowe (ale nie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ani gospodarstwo rolne) – wnioski są przyjmowane w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie po rezerwacji terminu za pomocą kalendarza dostępnego na stronie internetowej: http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/;

 

Kalendarz internetowy umożliwia rezerwację terminu wizyty w okresie 14 dni od dnia dokonania rezerwacji (każdego kolejnego dnia jest udostępniany kolejny termin).

 

Rezerwacje terminów wizyt za pośrednictwem adresu mailowego zp@mazowieckie.pl w okresie od 1 do 16 marca 2018 uruchomione zostaną 14 lutego br. o godz. 8.00. Rezerwacja terminów wizyt w okresie od 19 do 30 marca 2018 uruchomione zostaną 28 lutego br. o godz. 8.00. Zgłoszenia wysłane przed wskazanym terminem nie będą brane pod uwagę. Dostępność usługi zezwolenia na pracę w jeden dzień jest ograniczona liczbą stanowisk obsługi klienta w danym miesiącu. Po wyczerpaniu miejsc w danym miesiącu, proponujemy złożyć wniosek w biurze podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców, wysłać za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej poprzez portal www.praca.gov.pl.

  • Wydanie zezwolenia wojewody na pracę cudzoziemca typu A dla pozostałych zawodów – wnioski są przyjmowane w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie po zgłoszeniu do rezerwacji terminu na adres poczty elektronicznej: zp@mazowieckie.pl
    z podaniem w tytule/temacie wiadomości e-mail imienia i nazwiska cudzoziemca. Zgłoszenie nie zawierające tych danych w tytule wiadomości nie będą uwzględnione. Szczegółowe warunki zgłoszenia poniżej.

Zgłoszenie za pośrednictwem maila zp@mazowieckie.pl powinno:

- dotyczyć jednego cudzoziemca,

- zawierać imię i nazwisko cudzoziemca w tytule maila,

- treść wiadomości powinna zawierać:

                - nazwę pracodawcy,

                - imię i nazwisko i obywatelstwo cudzoziemca,

                - datę urodzenia cudzoziemca,

                - numer telefonu do kontaktu.

Urząd wyznacza termin i lokalizację złożenia wniosku.

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Magdalena Sierocka, 27.11.2017, Ilość wejść: 2773, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry