Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rezerwacje terminów wizyt na złożenie wniosków o zezwolenie na pracę na marzec 2018

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę można złożyć po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.

Rezerwacja terminów za pośrednictwem Kalendarza Internetowego dotyczy złożenia wniosku o:

  • Wydanie/przedłużenie zezwolenia wojewody na pracę typu B, C, D lub E – wnioski są przyjmowane tylko w Warszawie po rezerwacji terminu za pomocą kalendarza dostępnego na stronie internetowej: http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/;
  • Przedłużenie zezwolenia wojewody na pracę typu A – wnioski są przyjmowane tylko w Warszawie po rezerwacji terminu za pomocą kalendarza dostępnego na stronie internetowej: http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/;

Wnioski o przedłużenie zezwolenia należy składać pomiędzy 30 a 90 dniem przed upływem czasu obowiązywania aktualnego zezwolenia na pracę. W przypadku, gdy cudzoziemiec pracował na oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy wydane przez Urząd Pracy, pracodawca występuję o nowe zezwolenie typu A, a nie o przedłużenie zezwolenia.

  • Wydanie zezwolenia wojewody na pracę cudzoziemca typu A dla zawodów: kierowca autobusu i kierowca ciągnika siodłowego – wnioski są przyjmowane w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie po rezerwacji terminu za pomocą kalendarza dostępnego na stronie internetowej: http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/;
  • Wydanie zezwolenia wojewody na pracę cudzoziemca typu A dla zawodów: pomoc domowaopiekun osoby starszej, których pracodawcą jest gospodarstwo domowe (ale nie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ani gospodarstwo rolne) – wnioski są przyjmowane w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie po rezerwacji terminu za pomocą kalendarza dostępnego na stronie internetowej: http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/;

 

Kalendarz internetowy umożliwia rezerwację terminu wizyty w okresie 14 dni od dnia dokonania rezerwacji (każdego kolejnego dnia jest udostępniany kolejny termin).

 

Rezerwacje terminów wizyt za pośrednictwem adresu mailowego zp@mazowieckie.pl w okresie od 1 do 16 marca 2018 uruchomione zostaną 14 lutego br. o godz. 8.00. Rezerwacja terminów wizyt w okresie od 19 do 30 marca 2018 uruchomione zostaną 28 lutego br. o godz. 8.00. Zgłoszenia wysłane przed wskazanym terminem nie będą brane pod uwagę. Dostępność usługi zezwolenia na pracę w jeden dzień jest ograniczona liczbą stanowisk obsługi klienta w danym miesiącu. Po wyczerpaniu miejsc w danym miesiącu, proponujemy złożyć wniosek w biurze podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców, wysłać za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej poprzez portal www.praca.gov.pl.

  • Wydanie zezwolenia wojewody na pracę cudzoziemca typu A dla pozostałych zawodów – wnioski są przyjmowane w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie po zgłoszeniu do rezerwacji terminu na adres poczty elektronicznej: zp@mazowieckie.pl
    z podaniem w tytule/temacie wiadomości e-mail imienia i nazwiska cudzoziemca. Zgłoszenie nie zawierające tych danych w tytule wiadomości nie będą uwzględnione. Szczegółowe warunki zgłoszenia poniżej.

Zgłoszenie za pośrednictwem maila zp@mazowieckie.pl powinno:

- dotyczyć jednego cudzoziemca,

- zawierać imię i nazwisko cudzoziemca w tytule maila,

- treść wiadomości powinna zawierać:

                - nazwę pracodawcy,

                - imię i nazwisko i obywatelstwo cudzoziemca,

                - datę urodzenia cudzoziemca,

                - numer telefonu do kontaktu.

Urząd wyznacza termin i lokalizację złożenia wniosku.

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Magdalena Sierocka, 27.11.2017, Ilość wejść: 10930, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry