Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Regulamin rezerwacji internetowej terminu wizyty: zezwolenia na pobyt oraz uzupełnianie brakujących dokumentów

Klient rezerwując termin wizyty w Mazowieckiem Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Spraw Cudzoziemców w sprawach złożenia wniosku lub brakujących dokumentów dotyczących zezwolenia na pobyt oświadcza, że podając dane zawarte w formularzu wyraża na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wojewodę Mazowieckiego w celu realizacji procesu rezerwacji wizyt.

1. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać następujące dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, wskazać rodzaj tytułu pobytowego, podać jego serię i numer oraz organ wydający, imię i nazwisko pełnomocnika w sprawie, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku składania brakujących dokumentów: numer sprawy, imię i nazwisko cudzoziemca oraz odpowiedzieć na pytania zawarte w formularzu. Dane zawarte są w formularzu, którego wszystkie rubryki należy wypełnić zgodnie z instrukcją podaną na stronie internetowej.

2. Wyżej wymienione dane podawane są obligatoryjnie w celu weryfikacji w dniu składania dokumentów w Urzędzie oraz uzyskania numeru biletu.

3. Administratorem danych jest Wojewoda Mazowiecki z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt WSC-MUW w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom.

4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych.

5. Osoba zapisana w systemie internetowej rezerwacji stawi się co najmniej 10 min przed planowaną wizytą i podejdzie przed wskazane stanowisko.

6. Spóźnienie powyżej 5 min może skutkować odmową przyjęcia dokumentów w Urzędzie.

7. Po dokonaniu rezerwacji internetowej nie ma możliwości zamiany osoby zapisanej.

8. W celu odwołania wizyty należy wysłać wiadomość na mejla ook@mazowieckie.pl. 

9. Podanie niepełnych danych w formularzu, danych niezgodnych z prawdą lub zapis do niewłaściwej kolejki będzie skutkował usunięciem rezerwacji lub kategoryczną odmową przyjęcia wniosku.

Podziel / Share
03.01.2018, Ilość wejść: 22282, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry