Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Regulamin rezerwacji internetowej terminu wizyty: zezwolenia na pobyt oraz uzupełnianie brakujących dokumentów

Klient rezerwując termin wizyty w Mazowieckiem Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Spraw Cudzoziemców w sprawach złożenia wniosku lub brakujących dokumentów dotyczących zezwolenia na pobyt oświadcza, że podając dane zawarte w formularzu wyraża na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wojewodę Mazowieckiego w celu realizacji procesu rezerwacji wizyt.

1. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać następujące dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, wskazać rodzaj tytułu pobytowego, podać jego serię i numer oraz organ wydający, imię i nazwisko pełnomocnika w sprawie, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku składania brakujących dokumentów: numer sprawy, imię i nazwisko cudzoziemca oraz odpowiedzieć na pytania zawarte w formularzu. Dane zawarte są w formularzu, którego wszystkie rubryki należy wypełnić zgodnie z instrukcją podaną na stronie internetowej.

2. Wyżej wymienione dane podawane są obligatoryjnie w celu weryfikacji w dniu składania dokumentów w Urzędzie oraz uzyskania numeru biletu.

3. Administratorem danych jest Wojewoda Mazowiecki z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt WSC-MUW w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom.

4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych.

5. Osoba zapisana w systemie internetowej rezerwacji stawi się co najmniej 10 min przed planowaną wizytą i podejdzie przed wskazane stanowisko.

6. Spóźnienie powyżej 5 min może skutkować odmową przyjęcia dokumentów w Urzędzie.

7. Po dokonaniu rezerwacji internetowej nie ma możliwości zamiany osoby zapisanej.

8. W celu odwołania wizyty należy zalogować się na utworzone konto w systemie rezerwacji internetowej i anulować wizytę

9. Podanie niepełnych danych w formularzu, danych niezgodnych z prawdą lub zapis do niewłaściwej kolejki będzie skutkował usunięciem rezerwacji lub kategoryczną odmową przyjęcia wniosku.

Podziel / Share
Opublikowane przez Magdalena Sierocka, 03.01.2018, Ilość wejść: 11995, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry