Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

UWAGA! nowa możliwość zapisania się na złożenie wniosku o pobyt dla rodzin!

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin,  uruchomiliśmy adres e-mailowy: wniosekrodzina@mazowieckie.pl, dzięki któremu możesz zapisać swoją rodzinę na złożenie wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego UE.  Zapisujemy małżeństwo i dzieci lub cudzoziemca i członków rodziny, którzy do niego dołączają.

W treści maila musisz podać dane dotyczące osób objętych wnioskami: imię i nazwisko cudzoziemca, numer paszportu cudzoziemca, posiadany obecnie tytuł pobytowy (wiza wydana przez władze polskie, polska karta pobytu, wiza wydana przez inne państwo Schengen, ruch bezwizowy, pobyt nielegalny), data legalnego pobytu cudzoziemca.  Ponadto musisz podać imiona i nazwiska członków rodziny cudzoziemca, dla których będą składane wnioski, ich numery paszportów i daty ich legalnego pobytu.
Dodatkowo podaj swój numer telefonu kontaktowy i imię i nazwisko pełnomocnika.

W ciągu 3 dni roboczych otrzymasz na swój adres mailowy informację o wolnym dostepnym w urzędzie terminie na złożenie wniosków.

O kolejności zapisów decyduje data legalnego pobytu, która jest weryfikowana przez pracowników podczas składania wniosku. Prosimy o rzetelne podawanie danych zgodnych ze stanem faktycznym. Niepełne dane uniemożliwiają zapisanie cudzoziemca. Urząd zastrzega możliwość odmowy przyjęcia wniosków od cudzoziemców, którzy podali nieprawdziwe dane podczas zapisu. Nie ma możliwości zmiany osoby zapisanej.

Podziel / Share
Opublikowane przez Magdalena Sierocka, 03.01.2018, Ilość wejść: 6736, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry