Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE

Co warto wiedzieć?

  • niedopełnienie obowiązku uzyskania karty pobytu członka rodziny obywatela UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze grzywny;
  • wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami,
  • dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego;
  • oryginały składanych dokumentów należy okazać do wglądu lub załączyć ich notarialne poświadczenie;
  • bezpośrednim zstępnym obywatela UE jest jego dziecko lub dziecko jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;
  • bezpośrednim wstępnym obywatela UE jest jego rodzic lub rodzic jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE jest ważne bezterminowo.
Podziel / Share
22.04.2014, Ilość wejść: 2020, Rejestr zmian
do góry