Pomoc dla niepełnosprawnych

Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP

Jak długo będę czekać na przekazanie mojego wniosku do Kancelarii Prezydenta RP?

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego jest przekazywany Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji  albo bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta RP z opinią Wojewody Mazowieckiego i kompletem dokumentów.


Opinia jest przygotowywana, jeżeli do wniosku załączono wszystkie wymagane dokumenty. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, urząd wezwie Cię do usunięcia tych braków w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Po upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 14250, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry