Pomoc dla niepełnosprawnych

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Jakie opłaty muszę wnieść?

  • 58 PLN za decyzję potwierdzającą posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego. W przypadku wydania decyzji negatywnej lub umorzenia postępowania możesz ubiegać się o zwrot opłaty skarbowej.
  • 17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli ustanowiłeś pełnomocnika do prowadzenia sprawy. Z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo zwolnieni są: małżonek, rodzice, dzieci i rodzeństwo wnioskodawcy. Stosunek pokrewieństwa powinny potwierdzać załączone do sprawy dokumenty.

Numer rachunku na który wnosi się opłatę skarbową:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
nr konta: 60-1030-1508-0000-0005-5001-0038

Jeżeli wnosisz opłatę skarbową za granicą, powinieneś posłużyć się dodatkowo zapisem:

SWIFT CODE: CITIPLPX

IBAN: IBAN(spacja)PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 8822, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry