Pomoc dla niepełnosprawnych

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Jakie opłaty muszę wnieść?

  • 58 PLN za decyzję potwierdzającą posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego. W przypadku wydania decyzji negatywnej lub umorzenia postępowania możesz ubiegać się o zwrot opłaty skarbowej.
  • 17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli ustanowiłeś pełnomocnika do prowadzenia sprawy. Z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo zwolnieni są: małżonek, rodzice, dzieci i rodzeństwo wnioskodawcy. Stosunek pokrewieństwa powinny potwierdzać załączone do sprawy dokumenty.

Numer rachunku na który wnosi się opłatę skarbową:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
nr konta: 60-1030-1508-0000-0005-5001-0038

Jeżeli wnosisz opłatę skarbową za granicą, powinieneś posłużyć się dodatkowo zapisem:

SWIFT CODE: CITIPLPX

IBAN: IBAN(spacja)PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 6817, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry