Pomoc dla niepełnosprawnych

Uznanie za repatrianta

Najczęściej zadawane pytania

 • Gdzie mogę osobiście złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie:

1. w Wydziale Spraw Cudzoziemców, Oddział do spraw Obywatelstwa i Polskiego Pochodzenia, ul. Marszałkowska 3/5, antresola, pokój A2, stanowisko nr 20,

2. w Biurze Podawczym, ul. Marszałkowska 3/5, stanowisko nr 8,

3. w Punkcie Obsługi Klienta, pl. Bankowy 3/5, wejście F, od al. Solidarności.

Proszę pamiętać, że dokumenty składane w Biurze Podawczym i Punkcie Obsługi Klienta nie są weryfikowane oraz potwierdzane za zgodność z oryginałem.

 • Czy wniosek można wysłać pocztą?

Tak, wniosek można wysłać pocztą na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Spraw Cudzoziemców, Oddział do spraw Obywatelstwa i Polskeigo Pochodzenia, ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.

 • Ile wynosi opłata skarbowa za wydanie decyzji i na jaki numer konta mogę ją wnieść?

Wniosek o uznanie za repatrianta nie podlega opłacie skarbowej.

 • Nie posiadam decyzji konsula o uznaniu za osobę polskiego pochodzenia. Co muszę zrobić?

Osoba, ktora nie posiada takiej decyzji dołącza do akt sprawy wniosek skierowny do właściwego konsula o uznanie za osobę polskiego pochodzenia oraz dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie. Wniosek i dokumenty urząd wysyła następnie do właściwego konsula w celu wydania przez niego decyzji o uznaniu za osobę polskiego pochodzenia.

 • Jak mogę potwierdzić dokumenty za zgodność z oryginałem?

Dokumenty dołączane do wniosku mogą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez polskiego notariusza, polskiego konsula lub pełnomocnika wnioskodawcy, który jest adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Dokumenty mogą być również poświadczone w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w czasie składania wniosku.

 • Gdzie za granicą mogę potwierdzić dokumenty za zgodność z oryginałem?

Dokumenty mogą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem w polskiej ambasadzie lub polskim konsulacie.

 • Czy po zakończeniu postępowania dokumenty, które dołączyłem do wniosku zostaną zwrócone?

Nie, dokumenty załączane do wniosku nie są zwracane, ponieważ stanowią dowód w sprawie.

 • Kto może przetłumaczyć dokumenty na język polski?

Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

 • W trakcie postępowania zmieniłem adres zamieszkania. Powinienem powiadomić o tym urząd?

W trakcie powadzonego postępowania wnioskodawca ma obowiązek zawiadomić urząd o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku pisma wysyła się na dotychczasowy adres ze skutkiem doręczenia.

 • Ile trwa wydanie decyzji?

Decyzja jest wydawana w terminie 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Do terminów wydania decyzji nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. oczekiwanie na informacje i dokumenty z placówek konsularnych), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony (np. jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku niezbędnych dokumentów) albo z przyczyn niezależnych od organu (np. jeżeli urząd nie może działać z powodu klęski żywiołowej).

 • Niedawno złożyłem wniosek o uznanie za repatrianta. Mogę zapoznać się z aktami sprawy?

Tak, wnioskodawca może brać czynny udział w postępowaniu na jego każdym etapie. Z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Oddziale do spraw Obywatelstwa i Polskiego Pochodzenia (godziny przyjęć klientów: poniedziałek - 10.00 - 17.30; wtorek - piątek - 8.00 - 15.00).

 • Jak mogę odwołać się od decyzji?

Odwołanie od decyzji można złożyć w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 1431, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry