Pomoc dla niepełnosprawnych

Wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Jakie opłaty muszę wnieść?

  • Wniosek o wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego nie podlega opłacie skarbowej.
  • 17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli ustanowiłeś pełnomocnika do prowadzenia sprawy. Z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo zwolnieni są: małżonek, rodzice, dzieci i rodzeństwo wnioskodawcy. Stosunek pokrewieństwa powinny potwierdzać załączone do sprawy dokumenty.
 

Numer rachunku na który wnosi się opłatę skarbową:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
nr konta: 60-1030-1508-0000-0005-5001-0038

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 1548, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry