Pomoc dla niepełnosprawnych

Wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Jak długo będę czekać na przekazanie wniosku do Kancelarii Prezydenta RP?

Wniosek o wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przekazuje się Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta RP, jeżeli do wniosku załączono wszystkie niezbędne dokumenty.

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, urząd wezwie Cię do usunięcia tych braków w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Po upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 1633, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry