Pomoc dla niepełnosprawnych

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE

Co warto wiedzieć?

  • niedopełnienie obowiązku uzyskania karty pobytu członka rodziny obywatela UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze grzywny;
  • wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami,
  • dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego;
  • oryginały składanych dokumentów należy okazać do wglądu lub załączyć ich notarialne poświadczenie;
  • bezpośrednim zstępnym obywatela UE jest jego dziecko lub dziecko jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;
  • bezpośrednim wstępnym obywatela UE jest jego rodzic lub rodzic jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE jest ważne bezterminowo.
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 22.04.2014, Ilość wejść: 1168, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry