Pomoc dla niepełnosprawnych

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE

Jaki jest okres ważności karty pobytu członka rodziny obywatela UE?

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE jest ważna przez 5 lat, a w przypadku gdy zamierzony okres pobytu obywatela UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego członek rodziny dołącza lub z którym przebywa, jest krótszy niż 5 lat – dokument ten jest ważny przez okres zamierzonego okresu pobytu obywatela UE.

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 22.04.2014, Ilość wejść: 1006, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry