Pomoc dla niepełnosprawnych

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

Co warto wiedzieć?

  • Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, w przypadku gdy przerwy w nim nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w roku. Pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przerywa opuszczenie tego terytorium na okres dłuższy niż wskazany powyżej z powodu:
    odbycia obowiązkowej służby wojskowej,
    ważnej sytuacji rodzinnej, w szczególności ciąży, porodu, choroby, studiów, szkolenia zawodowego, oddelegowania, która wymaga pobytu poza tym terytorium, pod warunkiem, że okres ten jest nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.
  • pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przerywa wykonanie decyzji o wydaleniu obywatela UE;
  • złożenie wniosku jest możliwe jedynie osobiście bez pośrednictwa pełnomocnika. Wymóg osobistego złożenia wniosku  nie dotyczy małoletniego;
  • odbioru karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE może dokonać pełnomocnik,
  • wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami;
  • oryginały składanych dokumentów należy okazać do wglądu w urzędzie w przypadku załączania do wniosku dokumentów sprawdzonych języku innym niż język polski należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego lub konsula.
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 22.04.2014, Ilość wejść: 758, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry