Pomoc dla niepełnosprawnych

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

Czy mogę ustanowić pełnomocnika?

Wniosek o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE cudzoziemiec składa OSOBIŚCIE.

W toku postępowania Strona może być reprezentowana przez pełnomocnika ustanowionego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Odbioru karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE Storna dokonuje osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 22.04.2014, Ilość wejść: 680, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry