Pomoc dla niepełnosprawnych

Prawo stałego pobytu obywatela UE

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej po upływnie 5 lat nieprzerwanego pobytu nabywa prawo stałego pobytu.

Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatel Unii Europejskiej składa OSOBIŚCIE, do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Wymóg osobistego złożenia wniosku  nie dotyczy małoletniego.

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 22.04.2014, Ilość wejść: 2323, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry