Pomoc dla niepełnosprawnych

Prawo stałego pobytu obywatela UE

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (zdecydowanie usprawni przyjmowanie wniosku załączenie 2 dodakowych kopii wniosku)
 • dokument podróży albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (3 kserokopie)
 • 5 aktualnych kolorowych fotografii, nieuszkodzonych, o wymiarach 4,5x3,5 cm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowywać naturalny kolor skóry.

Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami.

Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

 • dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przed upływem 5-letniego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskie prawo stałego pobytu nabywa się przez:

1. Zakończenie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek oraz  osiągnięcie wieku emerytalnego określonego przez polskie przepisy dotyczące ubezpieczenia emerytalnego albo zakończenie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek w celu przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP lub w innym państwie członkowskim przez okres 12 miesięcy przed przejściem na emeryturę  lub na wcześniejszą emeryturę,
 • dokumenty potwierdzające nieprzerwany pobyt w Polsce przez okres dłuższy niż 3 lata,

2. Zaprzestanie wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP z powodu trwałej niezdolności do pracy.

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP lub w innym państwie członkowskim,
 • dokumenty potwierdzające zaprzestanie pracy z powodu trwałej niezdolność do pracy,
 • dokumenty potwierdzające nieprzerwany pobyt na terytorium RP przez okres dłuższy niż 2 lata,

3.Zaprzestanie wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP z powodu trwałej niezdolności do pracy  wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP lub w innym państwie członkowskim,
 • dokumenty potwierdzające trwałą niezdolność do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,

4. Małżeństwo z obywatelem polskim osoby, która zakończyła pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek oraz  osiągnęła wiek emerytalny określony przez polskie przepisy dotyczące ubezpieczenia emerytalnego albo zakończyła pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek w celu przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 • aktualny odpis aktu małżeństwa,
 • kopia dokumentu tożsamości małżonka,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcie wieku emerytalnego określonego przez polskie przepisy dotyczące ubezpieczenia emerytalnego,
 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP,

5. Małżeństwo z obywatelem polskim osoby, która zakończyła pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek z powodu trwałej niezdolność do pracy.

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 • aktualny odpis aktu małżeństwa,
 • kopia dokumentu tożsamości małżonka,
 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności   zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP lub w innym państwie członkowskim,
 • dokumenty potwierdzające trwałą niezdolność do pracy,

6. 3 letni nieprzerwany pobyt i wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP przez osobę, która wykonuje pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek w innym państwie członkowskim, przebywając nadal na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokąd powraca co najmniej raz w tygodniu.

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające nieprzerwany pobyt w Polsce przez 3 lata,
 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP przez okres 3 lat,
 •  dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek w innym państwie członkowskim,
 •  dokumenty potwierdzające pobyt na terytorium RP,
 • dokumenty potwierdzające powrót do innego państwa członkowskiego co najmniej raz w tygodniu.

Załączniki do strony

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 22.04.2014, Ilość wejść: 2682, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry