Pomoc dla niepełnosprawnych

Prawo stałego pobytu obywatela UE

Kiedy należy wymienić dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatel Unii Europejskiej?

Obywatel Unii Europejskiej powinien zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania w przypadku:

  • zmiany danych w nim zamieszczonych;
  • uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenia tożsamości posiadacza;

W przypadku utraty dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu wydaje się nowy dokument.

WYMAGANE  DOKUMENTY :

  • wniosek o wymianę lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu;
  • ważny dokument podróży lub inny dokumentu potwierdzający tożsamość i obywatelstwo;
  • 2 aktualne kolorowe fotografii, nieuszkodzone, o wymiarach 4,5x3,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowywać naturalny kolor skóry.

Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami.

Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

  • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE - w przypadku jego wymiany.
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 22.04.2014, Ilość wejść: 1219, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry