Pomoc dla niepełnosprawnych

Rejestracja obywatela UE

Co zrobić jeśli zmieniłem adres zameldowania, zniszczyłem lub zgubiłem zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu?

Obywatel Unii Europejskiej powinien zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania z następującymi dokumentami:

  • wniosek o wymianę lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,
  • dokument podróży albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
  • potwierdzenie zameldowania tylko i wyłącznie jeśli jest to zameldowanie na  pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące.
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE.   
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 16.04.2014, Ilość wejść: 1716, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry