Pomoc dla niepełnosprawnych

Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej

  • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi karty polaka osiedlającemu się na terytorium RP podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 PLN.
  • 17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli ustanowiono pełnomocnika do prowadzenia sprawy. Z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo zwolnieni są: małżonek, rodzice, dzieci i rodzeństwo wnioskodawcy. Stosunek pokrewieństwa powinny potwierdzać załączone do sprawy dokumenty.

Numer rachunku, na który wnosi się opłatę skarbową:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
nr konta: 60-1030-1508-0000-0005-5001-0038

 
 
 
 
 
Podziel / Share
Opublikowane przez Kamila Kikor, 30.12.2016, Ilość wejść: 7769, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry