Pomoc dla niepełnosprawnych

Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej

  • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi karty polaka osiedlającemu się na terytorium RP podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 PLN.
  • 17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli ustanowiono pełnomocnika do prowadzenia sprawy. Z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo zwolnieni są: małżonek, rodzice, dzieci i rodzeństwo wnioskodawcy. Stosunek pokrewieństwa powinny potwierdzać załączone do sprawy dokumenty.

Numer rachunku, na który wnosi się opłatę skarbową:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
nr konta: 60-1030-1508-0000-0005-5001-0038

 
 
 
 
 
Podziel / Share
Opublikowane przez Kamila Kikor, 30.12.2016, Ilość wejść: 5006, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry