Pomoc dla niepełnosprawnych

Zaproszenia

Jak długo będę czekać na wydanie zaproszenia?

Wojewoda wyda decyzję w sprawie niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w terminie do 30 dni.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 3 października 2016 r. klienci umówieni na złożenie wniosku w przypadku złożenia kompletu wymaganych dokumentów mają możliwość uzyskania zaproszenia w ciągu tego samego dnia.  

Wniosek o zaproszenie cudzoziemca klient może złożyć także drogą pocztową. Na decyzję czeka się wówczas około 30 dni.


Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów dostępne są pod nr telefonu całodobowej automatycznej infolinii Wydziału Spraw Cudzoziemców (22) 695 67 70 lub na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem:

https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/jak-zalatwic-sprawe/zaproszenia
 

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 31.03.2014, Ilość wejść: 24760, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry