Pomoc dla niepełnosprawnych

Zaproszenia

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2206 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz. U. z 2018r. poz. 1526).
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.),

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 31.03.2014, Ilość wejść: 5570, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry