Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne dokumenty

Co warto wiedzieć?

Wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca nie zwalnia Cię z obowiązku podjęcia działań zmierzających do uzyskania dokumentu podróży kraju pochodzenia.

Polski dokument tożsamości cudzoziemca potwierdza jedynie tożsamość cudzoziemca, nie potwierdza natomiast jego obywatelstwa oraz nie uprawnia do przekraczania granicy i nie zwalnia od obowiązku zalegalizowania pobytu na terytorium naszego kraju.

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca uprawnia tylko i wyłącznie do wyjazdu z terytorium Polski. W przypadku konieczności powrotu powinieneś ubiegać się o dokument podróży kraju pochodzenia lub ewentualnie o tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca u konsula Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z miejscem pobytu.

Ważność wydawanych dokumentów:

  • polski dokument podróży dla cudzoziemca – 1 rok;
  • tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca – do 7 dni;
  • polski dokument tożsamości cudzoziemca – 1 rok.

Wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca następuje w przypadku:

  • zmiany danych umieszczonych w dotychczasowym dokumencie;
  • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dokumentu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w dokumencie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dokumentu;
  • utraty dokumentu;
  • uszkodzenia dokumentu.

 

Wniosek o wymianę ww. dokumentów należy złożyć w ciągu 14 dni od wystąpienia przyczyn do wymiany dokumentu

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 2482, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry