Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne dokumenty

Co warto wiedzieć?

Wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca nie zwalnia Cię z obowiązku podjęcia działań zmierzających do uzyskania dokumentu podróży kraju pochodzenia.

Polski dokument tożsamości cudzoziemca potwierdza jedynie tożsamość cudzoziemca, nie potwierdza natomiast jego obywatelstwa oraz nie uprawnia do przekraczania granicy i nie zwalnia od obowiązku zalegalizowania pobytu na terytorium naszego kraju.

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca uprawnia tylko i wyłącznie do wyjazdu z terytorium Polski. W przypadku konieczności powrotu powinieneś ubiegać się o dokument podróży kraju pochodzenia lub ewentualnie o tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca u konsula Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z miejscem pobytu.

Ważność wydawanych dokumentów:

  • polski dokument podróży dla cudzoziemca – 1 rok;
  • tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca – do 7 dni;
  • polski dokument tożsamości cudzoziemca – 1 rok.

Wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca następuje w przypadku:

  • zmiany danych umieszczonych w dotychczasowym dokumencie;
  • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dokumentu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w dokumencie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dokumentu;
  • utraty dokumentu;
  • uszkodzenia dokumentu.

 

Wniosek o wymianę ww. dokumentów należy złożyć w ciągu 14 dni od wystąpienia przyczyn do wymiany dokumentu

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 1774, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry