Pomoc dla niepełnosprawnych

Karta pobytu

Jakie opłaty muszę wnieść?

W przypadku wydania bądź wymiany karty pobytu należy wnieść opłatę w wysokości:

  • za wydanie/wymianę karty pobytu - 50 zł  (opłata ulgowa 25 zł).
     

Opłatę należy wnieść przelewam na konto:  

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Biuro Budżetowo- Księgowe

83-1010-1010-0137-1022-3100-0000

tytułem: "wydanie/wymiana karty pobytu"

 

W przypadku zawinionej utraty/zniszczenia dokumentu pobiera się opłatę w wysokości 300% kwoty bazowej.

Ulga w opłacie za wydanie lub wymianę karty pobytu przysługuje cudzoziemcom:

  • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
  • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu nie ukończyli 16 lat.
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 33823, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry