Pomoc dla niepełnosprawnych

Karta pobytu

Jakie opłaty muszę wnieść?

W przypadku wydania bądź wymiany karty pobytu należy wnieść opłatę w wysokości:

  • za wydanie/wymianę karty pobytu - 50 zł  (opłata ulgowa 25 zł).
     

Opłatę należy wnieść przelewam na konto:  

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Biuro Budżetowo- Księgowe

83-1010-1010-0137-1022-3100-0000

tytułem: "wydanie/wymiana karty pobytu"

 

W przypadku zawinionej utraty/zniszczenia dokumentu pobiera się opłatę w wysokości 300% kwoty bazowej.

Ulga w opłacie za wydanie lub wymianę karty pobytu przysługuje cudzoziemcom:

  • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
  • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu nie ukończyli 16 lat.
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 38157, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry