Pomoc dla niepełnosprawnych

Karta pobytu

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2206 z późn. zm);
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25   kwietnia 2014r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od   cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane   cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. z 2014r., poz. 563);
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29   kwietnia 2014r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (Dz. U. z   2014r., poz. 589);
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 9860, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry