Pomoc dla niepełnosprawnych

Przedłużenie wizy

Jakie opłaty muszę wnieść?

  • przedłużenie wizy krajowej – 406 PLN,
  • przedłużenie wizy Schengen – 30 EUR (przeliczenia równowartości EUR na PLN dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny dla tej waluty w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy).

Przedłużenie wizy Schengen na skutek siły wyższej lub z przyczyn humanitarnych odbywa się bezpłatnie.

Opłatę należy przekazać  przelewem na konto:

 

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Miasta Stołecznego Warszawy

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

 60-1030-1508-0000-0005-5001-0038

tytułem "przedłużenie wizy"

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 5172, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry