Pomoc dla niepełnosprawnych

Przedłużenie wizy

Jakie opłaty muszę wnieść?

  • przedłużenie wizy krajowej – 406 PLN,
  • przedłużenie wizy Schengen – 30 EUR (przeliczenia równowartości EUR na PLN dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny dla tej waluty w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy).

Przedłużenie wizy Schengen na skutek siły wyższej lub z przyczyn humanitarnych odbywa się bezpłatnie.

Opłatę należy przekazać  przelewem na konto:

 

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Miasta Stołecznego Warszawy

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

 60-1030-1508-0000-0005-5001-0038

tytułem "przedłużenie wizy"

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 3993, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry