Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Przedłużenie wizy

Jakie opłaty muszę wnieść?

  • przedłużenie wizy krajowej – 406 PLN,
  • przedłużenie wizy Schengen – 30 EUR (przeliczenia równowartości EUR na PLN dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny dla tej waluty w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy).

Przedłużenie wizy Schengen na skutek siły wyższej lub z przyczyn humanitarnych odbywa się bezpłatnie.

Opłatę należy przekazać  przelewem na konto:

 

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Miasta Stołecznego Warszawy

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

 60-1030-1508-0000-0005-5001-0038

tytułem "przedłużenie wizy"

Podziel / Share
02.04.2014, Ilość wejść: 6294, Rejestr zmian
do góry