Pomoc dla niepełnosprawnych

Przedłużenie wizy

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2206 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Wizowy (t.j. Dz.U. UE L z dnia 15 września 2009 r. z późn. zm.).
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 2308, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry