Pomoc dla niepełnosprawnych

Przedłużenie wizy

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2206 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Wizowy (t.j. Dz.U. UE L z dnia 15 września 2009r. z późn. zm.).
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 1902, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry