Pomoc dla niepełnosprawnych

Działalność gospodarcza

Jakie opłaty muszę wnieść?

  • 340 zł w momencie złożenia wniosku na konto:

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Miasta Stołecznego Warszawy

ul. Nowogrodzka 43

00-691 Warszawa

60-1030-1508-0000-0005-5001-0038

 

 

Podanie o zwrot opłaty skarbowej (340 zł) po wydaniu ostatecznej decyzji negatywnej lub o umorzeniu postępowania, albo po wydaniu postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania należy kierować do Urzędu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy na ul. Nowogrodzkiej 43. UWAGA! W przypadku wniesienia odwołania od decyzji wojewody do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców ZWROT OPŁATY NIE PRZYSŁUGUJE!


 

  • Za wydanie karty pobytu 50 zł w momencie odbioru decyzji na konto:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Wydział Finansów

NBP O/O Warszawa

83-1010-1010-0137-1022-3100-0000

 

 

Podanie o zwrot opłaty za wydanie Karty Pobytu (50 zł) można składać w Biurze Podawczym lub za pośrednictwem poczty. Pobierz formularz o zwrot opłaty  za wydanie Karty Pobytu (50 zł)- Kliknij

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 3534, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry