Pomoc dla niepełnosprawnych

Działalność gospodarcza

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206).
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 lutego 2018r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. z 2018 r., poz. 333).
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 1993, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry