Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Inne okoliczności

Najczęściej zadawane pytania

1. Pozostaję w związku nieformalnym/ narzeczeństwie. Jak mogę zalegalizować swój pobyt?

Należy złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, jako podstawę pobytu wskazać fakt pozostawania w związku nieformalnym (tzw. inne okoliczności). Wniosek należy złożyć w trakcie trwania legalnego pobytu na podstawie posiadanej wizy, karty pobytu bądź ruchu bezwizowego. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, zapewnionego miejsca zamieszkania, stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania w Polsce, dokumenty potwierdzające wspólne zamieszkanie i prowadzenie gospodarstwa domowego z partnerem/partnerką.

 

2. Jakie dokumenty mogą potwierdzić prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego?

Dokumentami takimi mogą być, np.: wspólne zdjęcia z różnych okresów, ze wspólnych wyjazdów, uroczystości rodzinnych, umowy najmu, rachunki, umowy kupna-sprzedaży, akty notarialne, akty urodzenia wspólnych dzieci, itp.

 

3. Jakie są wymagane środki przy wnioskowaniu o zezwolenie na pobyt czasowy dla absolwenta polskiej uczelni poszukującego pracy? Jakie dokumenty mogą potwierdzić ich posiadanie?

Absolwent polskiej uczelni poszukujący pracy jest obowiązany wykazać, że ma zapewnione utrzymanie na terytorium Polski. Dokumentami potwierdzającymi posiadanie zapewnionego utrzymania w Polsce mogą być wyciąg z rachunku bankowego, historia rachunku bankowego potwierdzająca regularne wpływy na konto, w przypadku gdy koszty utrzymania absolwenta pokrywa członek rodziny zamieszkujący w Polsce, można przedstawić oświadczenie o pokrywaniu kosztów utrzymania absolwenta wraz z umową o pracę, zlecenia, o dzieło, dokumentami potwierdzającymi uzyskiwany dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

4. Jestem absolwentem studiów niestacjonarnych w Polsce/szkoły policealnej/studiów podyplomowych. Czy mogę wnioskować o zezwolenie na pobyt czasowy dla absolwenta poszukującego pracy?

Cudzoziemiec, który jest absolwentem polskiej uczelni wyższej może wnioskować o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu poszukiwania pracy. Zezwolenie to jest udzielane jednorazowo bezpośrednio po ukończeniu studiów na okres roku. Absolwenci studiów niestacjonarnych, podyplomowych i szkół policealnych nie mogą się o nie ubiegać.

Podziel / Share
19.09.2018, Ilość wejść: 2439, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry