Pomoc dla niepełnosprawnych

Mobilność długoterminowa

Co warto wiedzieć?

Wniosek spotka się z odmową wszczęcia postępowania, tj. nie będzie prowadzona sprawa, gdy:

  • cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku ubiega się lub posiada już zezwolenie:

- w celu odbywania stacjonarnych studiów wyższych lub studiów doktoranckich w Polsce

- w celu prowadzenia badań naukowych

  • cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku jest pracownikiem przedsiębiorstwa mającego siedzibę w innym państwie członkowskim UE i jest czasowo oddelegowany przez pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium Polski
  • prowadzi działalność gospodarczą
  • przebywa na terytorium Polski chyba, że ubiega się o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa
  • jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej lub inne przedsiębiorstwo zajmujące się udostępnianiem pracowników do pracy pod nadzorem i kierownictwem innego przedsiębiorstwa lub jest przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa przy udziale podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy.
Podziel / Share
Opublikowane przez Monika Radziszewska, 07.02.2018, Ilość wejść: 598, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry