Pomoc dla niepełnosprawnych

Mobilność długoterminowa

Jak długo będę czekał na decyzję?

Do 2 miesięcy.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podziel / Share
Opublikowane przez Monika Radziszewska, 07.02.2018, Ilość wejść: 337, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry