Pomoc dla niepełnosprawnych

Niebieska Karta UE

Jak długo będę czekać na decyzję?

Do 2 miesięcy. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 31.03.2014, Ilość wejść: 2453, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry