Pomoc dla niepełnosprawnych

Niebieska Karta UE

Tryb odwoławczy

Jeśli jesteś niezadowolona/-y z otrzymanej decyzji, możesz złożyć odwołanie. Odwołanie składa się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 31.03.2014, Ilość wejść: 1455, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry