Pomoc dla niepełnosprawnych

Pobyt z rodziną

Warunki, które muszę spełnić

  • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście;
  • zostaną od Ciebie pobrane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;
  • jeśli w dniu składania wniosku nie przebywałaś/-eś na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po otrzymaniu zezwolenia na pobyt czasowy musisz złożyć wniosek o wydanie karty pobytu i oddać odciski linii papilarnych;
  • dokumenty powinnaś/powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu;
  • do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 19154, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry