Pomoc dla niepełnosprawnych

Praca i pobyt

Do 2 miesięcy.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 31.03.2014, Ilość wejść: 22399, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry