Pomoc dla niepełnosprawnych

Praca i pobyt

  • 440 zł w momencie złożenia wniosku na konto:

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Miasta Stołecznego Warszawy

ul. Nowogrodzka 43

00-691 Warszawa

60-1030-1508-0000-0005-5001-0038

 

  • za wydanie karty pobytu 50 zł w momencie odbioru decyzji na konto:

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Wydział Finansów

NBP O/O Warszawa

83-1010-1010-0137-1022-3100-0000

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 31.03.2014, Ilość wejść: 52153, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry