Pomoc dla niepełnosprawnych

Praca sezonowa

Jakie dokumenty muszę złożyć?

  • 2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
  • 4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności. Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. 
  • ważny dokument podróży (2 kserokopie wszystkich jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy);
  • zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, ważne w okresie przekraczającym okres pobytu określony w wizie albo okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego zakwaterowania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie (rezerwacja) z hotelu;
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową 170 zł na konto: Urząd Dzielnicy Śródmieście, Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, nr rachunku: 60-1030-1508-0000-0005-5001-0038.

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Monika Radziszewska, 01.02.2018, Ilość wejść: 600, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry