Pomoc dla niepełnosprawnych

Przeniesienie wew. przedsiębiorstwa

Warunki, którę muszę spełnić

  • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa składa osoba działająca w imieniu i na rzecz jednostki przyjmującej
  • kartę pobytu cudzoziemiec może odebrać tylko osobiście,
  • zostaną od cudzoziemca pobrane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu,
  • jeśli w dniu składania wniosku cudzoziemiec nie przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po otrzymaniu zezwolenia na pobyt czasowy musi złożyć wniosek o wydanie karty pobytu i oddać odciski linii papilarnych,
  • dokumenty powinnaś/powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu,
  • do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.
Podziel / Share
Opublikowane przez Martyna Antczak, 07.02.2018, Ilość wejść: 469, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry