Pomoc dla niepełnosprawnych

Przeniesienie wew. przedsiębiorstwa

Co warto wiedzieć?

Wniosek spotka się z odmową wszczęcia postępowania, tj. nie będzie prowadzona sprawa, gdy:

  • pierwszy lub najdłuższy pobyt cudzoziemca na terytorium UE w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa ma mieć miejsce na terytorium innego państwa członkowskiego UE
  • cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku ubiega się lub posiada już zezwolenie:

- w celu odbywania stacjonarnych studiów wyższych lub studiów doktoranckich w Polsce

- w celu prowadzenia badań naukowych

  • cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku jest pracownikiem przedsiębiorstwa mającego siedzibę w innym państwie członkowskim UE i jest czasowo oddelegowany przez pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium Polski

  • prowadzi działalność gospodarczą

  • jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej lub inne przedsiębiorstwo zajmujące się udostępnianiem pracowników do pracy pod nadzorem i kierownictwem innego przedsiębiorstwa lub jest przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa przy udziale podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy,

  • przebywa na terytorium Polski chyba, że ubiega się o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa

  • przebywa na terytorium innego państwa członkowskiego UE

Podziel / Share
Opublikowane przez Martyna Antczak, 07.02.2018, Ilość wejść: 126, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry