Pomoc dla niepełnosprawnych

Przeniesienie wew. przedsiębiorstwa

Co warto wiedzieć?

Wniosek spotka się z odmową wszczęcia postępowania, tj. nie będzie prowadzona sprawa, gdy:

  • pierwszy lub najdłuższy pobyt cudzoziemca na terytorium UE w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa ma mieć miejsce na terytorium innego państwa członkowskiego UE
  • cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku ubiega się lub posiada już zezwolenie:

- w celu odbywania stacjonarnych studiów wyższych lub studiów doktoranckich w Polsce

- w celu prowadzenia badań naukowych

  • cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku jest pracownikiem przedsiębiorstwa mającego siedzibę w innym państwie członkowskim UE i jest czasowo oddelegowany przez pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium Polski

  • prowadzi działalność gospodarczą

  • jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej lub inne przedsiębiorstwo zajmujące się udostępnianiem pracowników do pracy pod nadzorem i kierownictwem innego przedsiębiorstwa lub jest przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa przy udziale podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy,

  • przebywa na terytorium Polski chyba, że ubiega się o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa

  • przebywa na terytorium innego państwa członkowskiego UE

Podziel / Share
Opublikowane przez Martyna Antczak, 07.02.2018, Ilość wejść: 277, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry