Pomoc dla niepełnosprawnych

Przeniesienie wew. przedsiębiorstwa

Jak długo będę czekać na decyzję?

Do 90 dni.

Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie wraz z wszystkimi dokumentami.

Jeżeli do wniosku nie zostały załączone wszystkie niezbędne dokumenty, bieg terminu zawiesza się do dnia ich doręczenia wojewodzie.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podziel / Share
Opublikowane przez Martyna Antczak, 07.02.2018, Ilość wejść: 96, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry