Pomoc dla niepełnosprawnych

Przeniesienie wew. przedsiębiorstwa

Podstawa prawna

 

  • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206).
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. z 2018 r., poz. 333).
Podziel / Share
Opublikowane przez Martyna Antczak, 07.02.2018, Ilość wejść: 73, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry