Pomoc dla niepełnosprawnych

Studia

Jak długo będę czekać na decyzję?

Z uwagi na znaczny wzrost wpływających wniosków o zezwolenia pobytowe występują opóźnienia w rejestracji spraw do systemów informatycznych oraz w terminowym prowadzeniu postępowań administracyjnych, w związku z czym dwumiesięczny termin na podjęcie decyzji może ulec przedłużeniu.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 7450, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry