Pomoc dla niepełnosprawnych

Studia

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013r. poz. 1650).
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. z 2015r., poz. 2314).
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 3114, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry