Pomoc dla niepełnosprawnych

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Tryb odwoławczy

Jeśli jesteś niezadowolona/-y z otrzymanej decyzji, możesz złożyć odwołanie. Odwołanie składa się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemca za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 1657, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry