Pomoc dla niepełnosprawnych

Zezwolenie na pobyt stały

Jaką opłatę muszę wnieść?

Za wydanie zezwolenia 640 zł w momencie złożenia wniosku na konto:

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Miasta Stołecznego Warszawy

ul. Nowogrodzka 43

00-691 Warszawa

60-1030-1508-0000-0005-5001-0038

UWAGA: POSIADACZ KARTY POLAKA, zamierzający osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, jest ZWOLNIONY Z OPŁATY SKARBOWEJ za wydanie zezwolenia.

 

 

Za wydanie karty pobytu 50 zł w momencie odbioru decyzji na konto:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Biuro Budżetowo-Księgowe

NBP O/O Warszawa

83-1010-1010-0137-1022-3100-0000

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 22810, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry