Pomoc dla niepełnosprawnych

Zezwolenie na pobyt stały

Jaką opłatę muszę wnieść?

Za wydanie zezwolenia 640 zł w momencie złożenia wniosku na konto:

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Miasta Stołecznego Warszawy

ul. Nowogrodzka 43

00-691 Warszawa

60-1030-1508-0000-0005-5001-0038

UWAGA: POSIADACZ KARTY POLAKA, zamierzający osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, jest ZWOLNIONY Z OPŁATY SKARBOWEJ za wydanie zezwolenia.

 

 

Za wydanie karty pobytu 50 zł w momencie odbioru decyzji na konto:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Biuro Budżetowo-Księgowe

NBP O/O Warszawa

83-1010-1010-0137-1022-3100-0000

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 18418, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry