Pomoc dla niepełnosprawnych

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców

Zasady wydawania zezwoleń na pracę

 

 

W CELU "KOREKTY WNIOSKU" ZŁOŻONEGO DO 31 GRUDNIA 2017 R. KOREKTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ NA "STARYM" FORMULARZ WNIOSKU - DO POBRANIA:

wniosek o wydanie zezwolenia na pracę - stary wzór

wniosek o wydanie przedłuzenia zezwolenia na pracę - stary wzór

 

 

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ W 2018 R.!!!

 

Rozporządzenie  Rady Ministrów

w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

 • Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2018 roku wynosi 2100zł
 • Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2018 r. wynosi 13,70zł

 

 Zasady wydawania zezwoleń na pracę

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę można złożyć po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.

Rezerwacja terminów za pośrednictwem Kalendarza Internetowego dotyczy złożenia wniosku o:

 • Wydanie/przedłużenie zezwolenia wojewody na pracę typu B, C, D lub E – wnioski są przyjmowane tylko w Warszawie po rezerwacji terminu za pomocą kalendarza dostępnego na stronie internetowej: http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/;
 • Przedłużenie zezwolenia wojewody na pracę typu A – wnioski są przyjmowane tylko w Warszawie po rezerwacji terminu za pomocą kalendarza dostępnego na stronie internetowej: http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/;

Wnioski o przedłużenie zezwolenia należy składać pomiędzy 30 a 90 dniem przed upływem czasu obowiązywania aktualnego zezwolenia na pracę. W przypadku, gdy cudzoziemiec pracował na oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy wydane przez Urząd Pracy, pracodawca występuję o nowe zezwolenie typu A, a nie o przedłużenie zezwolenia.

 • Wydanie zezwolenia wojewody na pracę cudzoziemca typu A dla zawodów: kierowca autobusu i kierowca ciągnika siodłowego – wnioski są przyjmowane w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie po rezerwacji terminu za pomocą kalendarza dostępnego na stronie internetowej: http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/;
 • Wydanie zezwolenia wojewody na pracę cudzoziemca typu A dla zawodów: pomoc domowaopiekun osoby starszej, których pracodawcą jest gospodarstwo domowe (ale nie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ani gospodarstwo rolne) – wnioski są przyjmowane w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie po rezerwacji terminu za pomocą kalendarza dostępnego na stronie internetowej: http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/;

 

Kalendarz internetowy umożliwia rezerwację terminu wizyty w okresie 14 dni od dnia dokonania rezerwacji (każdego kolejnego dnia jest udostępniany kolejny termin).

 

Rezerwacje terminów wizyt dotyczących zezwolenia typu A dla pozostałych zawodów odbywa się za pośrednictwem adresu mailowego zp@mazowieckie.pl. W okresie od 3 do 13 kwietnia 2018 uruchomione zostaną 14 marca br. o godz. 8.00. Rezerwacja terminów wizyt w okresie od 16 do 30 kwietnia 2018 uruchomione zostaną 28 marca br. o godz. 8.00. Zgłoszenia wysłane przed wskazanym terminem nie będą brane pod uwagę. Dostępność usługi zezwolenia na pracę w jeden dzień jest ograniczona liczbą stanowisk obsługi klienta w danym miesiącu. Po wyczerpaniu miejsc w danym miesiącu, proponujemy złożyć wniosek w biurze podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców, wysłać za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej poprzez portal www.praca.gov.pl.

 • Wydanie zezwolenia wojewody na pracę cudzoziemca typu A dla pozostałych zawodów – wnioski są przyjmowane w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie po zgłoszeniu do rezerwacji terminu na adres poczty elektronicznej: zp@mazowieckie.pl
  z podaniem w tytule/temacie wiadomości e-mail imienia i nazwiska cudzoziemca. Zgłoszenie nie zawierające tych danych w tytule wiadomości nie będą uwzględnione. Szczegółowe warunki zgłoszenia poniżej.

Zgłoszenie za pośrednictwem maila zp@mazowieckie.pl powinno:

- dotyczyć jednego cudzoziemca,

- zawierać imię i nazwisko cudzoziemca w tytule maila,

- treść wiadomości powinna zawierać:

                - nazwę pracodawcy,

                - imię i nazwisko i obywatelstwo cudzoziemca,

                - datę urodzenia cudzoziemca,

                - numer telefonu do kontaktu.

Urząd wyznacza termin i lokalizację złożenia wniosku.

 

W przypadku braku miejsc, złóż wniosek:

 • w Punkcie Przyjmowania Korespondencji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Marszałkowskiej 3/5, stanowisko nr 8, parter (należy pobrać numerek z lit. A),
 • wyślij pocztą na adres Wydział Spraw Cudzoziemców, Oddział Zezwoleń na Pracę, ul. Marszałkowska 3/5, 00-624.
 • w formie elektronicznej poprzez portal www.praca.gov.pl. (Złożenie wniosku wymaga podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).
Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Smyk, 19.04.2016, Ilość wejść: 274264, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry