Pomoc dla niepełnosprawnych

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców

POWRÓT DO MENU WYDZIAŁU

Zasady umawiania wizyt o złożenie wniosku o zezwolenie na pracę

Od 1 października 2018 umawianie wizyt na osobiste złożenie wniosku będzie się odbywać wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

Formularz zgłoszeń do obsługi wniosków w I dekadzie stycznia 2019 zostanie udostępniony w dniu 17 grudnia br. i będzie aktywny przez 24 godziny. O zakwalifikowaniu wniosków do obsługi pracodawcy zostaną poinformowani indywidualnie i otrzymają jednocześnie instrukcję postępowania oraz przygotowania wniosku. Urząd zapewnia comiesięcznie obsługę w trybie koordynowanym dla liczby wniosków nie mniejszej niż całkowita liczba wniosków złożonych w poprzednim zakończonym miesiącu, dlatego zakwalifikowaniu do obsługi nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz priorytetowo traktowane są wnioski dotyczące sytuacji o których mowa w art. 90 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Nowy tryb obsługi wniosków o zezwolenia na pracę cudzoziemców (schemat)

 

UWAGA!

W PRZYPADKU SKŁADANIA WNIOSKÓW ZA POŚREDNICTEM PORTALU PRACA.GOV.PL  ZŁOŻONY WNIOSEK NALEŻY WYDRUKOWAĆ

I WRAZ Z WSZYSTKIMI WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI ZŁOŻYĆ W TUT. URZĘDZIE

 

 

 

Rozporządzenie  Rady Ministrów

w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

  • Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2018 roku wynosi 2100zł
  • Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2018 r. wynosi 13,70zł

 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Smyk, 19.04.2016, Ilość wejść: 496732, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry