Pomoc dla niepełnosprawnych

Gdzie mogę złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę?

Tryb obsługi koordynowanej

Zasady umawiania wizyt o złożenie wniosku o zezwolenie na pracę

 

Kalendarz internetowy od 22 września 2018 r. nie umożliwia rezerwacji terminu wizyty celem złożenia wniosku o zezwolenie na pracę.

Od 25 września 2018 r. pracodawca wybiera tryb obsługi wniosku o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca

 

Tryb obsługi koordynowanej opiera się na efektywnej wieloetapowej współpracy pracodawcy z Urzędem. Dzięki temu Urząd może zapewnić sprawniejszą realizację postępowań a w konsekwencji szybsze wydanie zezwolenia na pracę. Pracodawca uczestniczy w koordynacji procesu obsługi.

 

 1. Pracodawca poprzez formularz zgłoszeniowy zgłasza wniosek do obsługi;
 2. Urząd potwierdza zakwalifikowanie wniosku do obsługi i przesyła instrukcję postępowania;
 3. Pracodawca wprowadza wniosek poprzez portal praca.gov.pl*  oraz dostarcza do urzędu dokumentację zgodnie z instrukcją;
 4. Urząd prowadzi postępowanie: w przypadku spełniania wymogów i dostarczenia prawidłowej i kompletnej dokumentacji wydaje zezwolenie na pracę.

 

*obowiązek ten nie dotyczy wniosków pracodawców o zezwolenie typu B, C, D lub E a także osób fizycznych występujących we własnym imieniu z wnioskiem o zezwolenie na pracę w zawodzie pomoc domowa lub opiekun osoby starszej

 

Wniosek o wydanie nowego zezwolenia lub przedłużenia zezwolenia na pracę można złożyć osobiście wyłącznie po uprzednim umówieniu się na termin złożenia wniosku:

 • w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców, Oddział Zezwoleń na Pracę przy ul. Marszałkowska 3/5, II piętro, stanowisko 26 i 27
 • w delegaturach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Klienci, którzy zamieszkują poza Warszawą mogą złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę oraz uzupełniać brakujące dokumenty za pośrednictwem pięciu delegatur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

 • Delegatura w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7, parter, pokój nr 9,
 • Delegatura w Płocku przy ul. Kolegialnej 15, parter, pokój 2,
 • Delegatura w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53, II piętro, pokój 261,
 • Delegatura w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, parter, pokój 14,
 • Delegatura w Ostrołęce przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, pokój 46B

 

Nowy tryb obsługi wniosków o zezwolenia na pracę cudzoziemców (schemat)

 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Smyk, 31.03.2014, Ilość wejść: 47072, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry