Pomoc dla niepełnosprawnych

Gdzie mogę złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę?

Tryb obsługi niekoordynowanej

Tryb obsługi niekoordynowanej umożliwia pracodawcy przesłanie do Urzędu wniosku bez uczestnictwa w koordynacji procesu obsługi. Urząd wykonuje wszystkie czynności w postępowaniu z zachowaniem kolejności wpływu. Czas wydania rozstrzygnięcia uzależniony jest od przebiegu postępowania administracyjnego, co może skutkować nawet przy zachowaniu terminów KPA wielomiesięcznym oczekiwaniem na wydanie zezwolenia na pracę. W efekcie czas postępowania ulega znacznemu wydłużeniu.

UWAGA!  Nawet trybie obsługi niekoordynowanej, pracodawca powinien zachować jak największą staranność przy składaniu wniosku, dostarczając prawidłowo wypełniony wniosek z możliwie pełną dokumentacją, pozwoli to bowiem ograniczyć korespondencję i może wpłynąć na czas rozpatrywania sprawy.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę złozyć można:

  • w Punkcie Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, wejście F (od al. Solidarności)

godziny przyjęć: 08:00-16:00 (poniedziałek-piątek)

  • w Punkcie Przyjmowania Korespondencji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5, parter, pokój 8

 godziny przyjęć: 10:00-17.00 (poniedziałek), 08:00-15:00 (wtorek-piątek)

  • w formie elektronicznej poprzez portal www.praca.gov.pl
  • przesłać pocztą na adres tut. Urzędu - adres do korespondencji w przypadku składania wniosku lub uzupełniania brakujących dokumentów w sprawach zezwoleń na pracę za pośrednictwem poczty:

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Spraw Cudzoziemców

Oddział Zezwoleń na Pracę

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

 

W przypadku uzupełniania brakujących dokumentów, należy powołać się na sygnaturę sprawy (WSC-V…).

W przypadku, kiedy nie posiadają Państwo sygnatury sprawy należy podać pełną nazwę pracodawcy, imię i nazwisko cudzoziemca którego dotyczy wniosek oraz datę złożenia wniosku.

 

Nowy tryb obsługi wniosków o zezwolenia na pracę cudzoziemców (schemat)

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Smyk, 31.03.2014, Ilość wejść: 20092, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry