Pomoc dla niepełnosprawnych

Jaką opłatę muszę wnieść?

Jaką opłatę muszę wnieść?

Do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę należy dołączyć opłatę w następującej wysokości:

  • 50 zł - w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;
  • 100 zł - w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres dłuższy niż 3 miesiące;
  • 200 zł - w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi delegowanemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej (dotyczy zezwolenia na pracę typ D).

W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę należy dokonać wpłaty odpowiednio w wysokości połowy kwoty określonej powyżej.

Numer rachunku, na który należy dokonać wpłaty za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Finansów
NBP O/O Warszawa 
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

 

Wpłaty można dokonać także w punkcie kasowym w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców, ul. Marszałkowska 3/5 (parter).

 

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:

  • podmiot dokonujący wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);
  • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia bądź przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy wraz z podaniem pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy).
Podziel / Share
31.03.2014, Ilość wejść: 88521, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry