Pomoc dla niepełnosprawnych

Jakie dokumenty muszę złożyć?

JAKIE DOKUMENTY MUSZĘ ZŁOŻYĆ? ZAMIESZCZONE INFORMACJE NA TEMAT WYMAGANYCH DOKUMENTÓW UWZGLĘDNIAJĄ ZMIANY PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 R.!!!

Proszę zapoznać się z przedstawionymi poniżej rodzajami zezwoleń na pracę oraz wybrać typ zezwolenia

  • Zezwolenie na pracę typ A - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania, albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Zezwolenie na pracę typ B - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przez  okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
  • Zezwolenie na pracę typ C - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), z pracodawcą zagranicznym.
  • Zezwolenie na pracę typ D - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).
  • Zezwolenie na pracę typ E - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w zezwoleniach typu B, C, D.

 

ZAMIESZCZONE INFORMACJE NA TEMAT WYMAGANYCH DOKUMENTÓW UWZGLĘDNIAJĄ ZMIANY PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 R.!!!

 

W CELU "KOREKTY WNIOSKU" ZŁOŻONEGO DO 31 GRUDNIA 2017 R. KOREKTY NALEŻY DOKONAĆ NA "STARYM" FORMULARZU - DO POBRANIA:

wniosek o wydanie zezwolenia na pracę - stary wzór

wniosek o wydanie przedłuzenia zezwolenia na pracę - stary wzór

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Smyk, 31.03.2014, Ilość wejść: 134985, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry